Ποια είναι η χρήση της επιλογής Κειμενογράφος στα στοιχεία εταιρίας;

Στην επιλογή Κειμενογράφος μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο κειμένου (με κατάληξη Txt ή Rtf) με πληροφορίες, σημειώσεις κλπ. για τη συγκεκριμένη εταιρία, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές μέσα από εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές και προσθήκες στο περιεχόμενο του αρχείου.