Ποια είναι η χρήση της επιλογής Εξατομίκευση, στο κύριο μενού του προγράμματος;

Από την επιλογή Εξατομίκευση, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να  προσαρμόσει το Interface με έτοιμους  χρωματικούς  συνδυασμούς και διαφορετικές φωτογραφίες. Πατώντας την επιλογή Εξατομίκευση, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την προσαρμογή των χρωμάτων καθώς και δυνατότητα επιλογής της φωτογραφίας, που βρίσκεται στο μέσο της οθόνης. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια ευρεία γκάμα 30 διαφορετικών θεμάτων, που ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες,  Σκούρα, Έντονα και Ανοιχτά θέματα.  Στην κατηγορία Φωτογραφίες μας δίνεται μια γκάμα έξι φωτογραφιών για να επιλέξουμε αυτή που μας αρέσει, έχουμε όμως και τη δυνατότητα να προσθέσουμε μια δική μας φωτογραφία, ώστε στη συνέχεια να την έχουμε στο backround.