Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου από το Έτος 2019;

Από το έτος 2019 και εφεξής η διαδικασία υποβολής της προσωρινής δήλωσης φόρου για επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποτελείται από δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές αποστολές, με την πρώτη να αφορά το μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων και να προηγείται ως υποβολή υποχρεωτικά.  Η υποβολή του εντύπου της προσωρινής δήλωσης είναι δεύτερη κατά σειρά και είναι πλέον άμεσα εξαρτώμενη από την ηλεκτρονική υποβολή του μηνιαίου αρχείου βεβαιώσεων για τις αντίστοιχες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο βεβαιώσεων και έχουν πάρει κατά την υποβολή στο TAXIS αριθμό πρωτοκόλλου, ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου της Προσωρινής Δήλωσης κατά τη διαδικασία της υποβολής στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.