Εργαζόμενος ήταν με πλήρη απασχόληση και από τον Σεπτέμβριο και μετά τον κάνετε εκ περιτροπής, πλήρες ωράριο αλλά μερικές ημέρες. Πώς θα υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων;
Θα αθροιστούν όλες οι ημέρες εργασίας του από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο και θα υπολογιστεί η αναλογία:
Στις 200 ημέρες το δώρο είναι 25 πληρωτέες ημέρες, σε αυτές που δούλεψε πόσο;

Π.χ.
Μάιος 25 ημέρες αποδοχές 900€
Ιούνιος 25 900€
Ιούλιος 25 900€
Αύγουστος 25 900€
-3- φορές την εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο: 15 πληρωτέες ημέρες στον μήνα 540€.
Οκτώβριος : 15 540€
Νοέμβριος 15 540€
Δεκέμβριος 15 540€

Δώρο: Σύνολο ημερών = 25+25+25+25 + 15 +15+15+15 = 4*25 + 4*15 = 160.
Και:
στις 200 ημέρες 25 πληρωτέες το δώρο
160 χ

χ = 160*25/200 = 20. Άρα δώρο : 900/25 = 540/ 15 = 36 € την ημέρα. Και: 36€ * 20 = 720€ ( φυσικά θα πάρει και την προ-σαύξηση του 1/6).

Σημείωση : Αυτό το ποσό του δώρου μπορεί να φαίνεται αυξημένο σε σχέση με τις αποδοχές του, τα 540€, αλλά είναι σωστό. Το ωράριό του παρέμεινε 8ωρο άρα οι ημερήσιες αποδοχές είναι 36€. Οι 20 ημέρες επίσης είναι σωστές, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα υπολογισμό.

Αν θέλατε να το υπολογίσετε με τις φυσικές ημερολογιακές ημέρες τότε η προσέγγισή σας και οι υπολογισμοί σας θα δυσκόλευαν πολύ.
Συγκεκριμένα είναι 2 /25 του μισθού για κάθε 19 φυσικές ημέρες, και με το ΣΑΒΒΑΤΟ και με την ΚΥΡΙΑΚΗ.

Είναι:
Μάιος 31 φυσικές
Ιούνιος 30
Ιούλιος 31
Αύγουστος 31

Σύνολο = 123.

Όμως τον Σεπτέμβριο δουλεύει -3- φορές την εβδομάδα. Άρα θα είναι δύσκολο να υπολογιστεί η αναλογία τους για όλον τον μήνα, για Σάββατο και Κυριακή μαζί. Θα πρέπει να ανάγετε τις φυσικές ημέρες εργασίας του κάθε μήνα στην αναλογία και του Σαββάτου και της Κυριακής, δηλαδή στα 2/8 , = 0,25.

Θα είχατε :
Σεπτέμβριος 11 φυσικές ημέρες εργασίας, όμως με την αναλογία και του Σάββατου, και της Κυριακής είναι:
11 * 2/8 + 11 = 11*1,25 = 13,75. Ή διαφορετικά:

Οκτώβριος : 12 φυσικές ημέρες * 1,25 = 15
Νοέμβριος : 11 φυσικές *1,25 = 13,75
Δεκέμβριος: 12 * 1,25 = 15

Άρα σύνολο φυσικών μαζί με Σάββατο Κυριακή = 31+30+31+31+13,75+15+13,75+15 = 181.
Και: 2 * 181 / (19*25) = 362 /475 =0,762105 και : 25 *0,762105 = 19,50 , σχεδόν 20 πληρωτέες, όσες είχατε υπολογίσει και με τον πολύ πιο απλό τρόπο, το

Στις 200 ημέρες 25 πληρωτέες δώρου
160 χ
όπου έδινε χ = 20.

Ορισμοί :

— Φυσικές ημέρες εργασίας ή Ημέρες παρουσίας : Οι πραγματικές ημέρες που εργάζεται, αν πχ δουλεύει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είναι 21 ή 22 ημέρες τον χρόνο.
–Πληρωτέες ημέρες: Σε πλήρες ωράριο οι φυσικές ημέρες του, επί το 1,2, την αναλογία του Σαββάτου.
— Ημερολογιακές ημέρες : Όλες οι ημέρες, και το Σαββατοκύριακο μέσα.