Μέχρι ποιον μήνα θα πρέπει να υπολογίζετε τις μισθοδοσίες ώστε το πρόγραμμα να δώσει όλο το δώρο Χριστουγέννων για τον εργαζόμενο;
Θα πρέπει να υπολογίσετε και την μισθοδοσία του Νοεμβρίου, ώστε να υπολογιστεί όλο το δώρο. Αν υπολογίσετε το δώρο Χριστουγέννων σε προγενέστερο μήνα, χωρίς να έχετε τρέξει την μισθοδοσία του Νοεμβρίου, το πρόγραμμα θα υπολογίσει το δώρο για την αναλογία του μέχρι εκείνη την περίοδο.
Αν τρέξετε μέχρι και την μισθοδοσία του Νοεμβρίου τότε το πρόγραμμα θεωρεί δεδουλευμένη την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου ακόμα κι αν δεν την έχετε υπολογίσει, οπότε θα σας δώσει πλήρες δώρο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι πολλές φορές το Δώρο καταβάλλεται πριν το τέλος της μισθοδοσίας του
Δεκεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να δοθεί ολόκληρο, δηλαδή μαζί με την αναλογία του Δεκεμβρίου.