Ποιά πλήκτρα μπορώ να χρησιμοποιήσω στην τιμολόγηση;
F1 Online Help
Shift + ? καλείτε τον πίνακα Αιτιολογιών
Ctrl+F5 αναζητάτε καταχωρημένο παραστατικό πελάτη/προμηθευτή.
F5 Αναζήτηση με κωδικό(πελάτη,προμηθευτή,είδος)
Alt + R….προσαρμογή Τιμολόγησης ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ !!!.
Απαντάτε (0/1)(Ο/Ν). Αν δηλώσετε (Ο)χι (0), το πρόγραμμα δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις.
Μεταβολή στις Τιμές Μονάδος (με 2 από αξία είδους υπολογίζεται η ποσότητα)
Εκπτωση στις Τιμές Μονάδος
Συνολική έκπτωση
Ελεγχος Ενημέρωσης Αποθήκης (με 2 διακοπή σύνδεσης με Αποθήκη)
Ελεγχος Ενημέρωσης Λογιστικής (με 2 διακοπή σύνδεσης με Λογιστική)
Ελεγχος Εκτύπωσης Εντύπου (2 διακοπή εκτ εντύπων, 3-4 εκτ. και Απόδειξης
Εκτύπωση Memo
Αποθήκη(0-9) (1-9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κίνηση της σχετικής αποθήκης
Ελεγχος Επανεκτύπωσης Εντύπου
Περιγραφή Είδους (1/2) (με 2 τυπώνει την β’ περιγραφή στο παραστατικό)
Ελεγχος Ημερομηνίας (0=οχι, 1=ναι,παραμένει, 2=να επιστρέφει 3=System
Δεύτερη Μονάδα
ΔΑ (άνω 0/2, κάτω 1/3, όχι 4) 0/2 στο μέμο χωρίς/με έλεγχο στις ποσότητες
1/3 στα είδη χωρίς/με έλεγχο στις ποσότητες
με 4 δεν τυπώνονται και επιτρέπει αλλαγή Πελ
Παρ.Ιστ(0,2)-Τρέχ(1,3) (+2 Ν/Ο ταξινόμηση κατά την καταχώριση παραγγελίας)

(Προσοχή !!! με 1 ή 3 μόνο αν κληθεί παραγγελία, ενημερώνεται)

Λογαριασμός Πελατών κινεί το σχετικό λογαριασμό στη λογιστική
Λογαριασμός Προμηθευτών ” ” ” “
Λογαριασμός Ταμείου ” ” ” “
Δ/ση Παράδοσης που θα τυπωθεί στο παραστατικό
Δ/ση Αποστολής που θα τυπωθεί στο παραστατικό
Σκοπός Διακ/σης που θα τυπωθεί στο παραστατικό
Πρακτορείο (αν υπάρχει στον πελάτη αντικαθιστα το παρόν μόνιμα δηλωμένο)
Βασικό Εντυπο όνομα/διεύθυνση αρχείου Τιμολογίου για τον ΦΗΜ
Εντυπο Λιανικής όνομα/διεύθυνση αρχείου εντύπου Λιανικής για τον ΦΗΜ

Οριστικοποιείτε με F10 (ΠΡΟΣΟΧΗ !!! με Esc οι μεταβολές ισχύουν προσωρινά)

Ctrl+F5. Στην αιτιολογία εμφανίζει φίλτρα για αναζήτηση παραστατικού.
Alt + F…αλλαγή ομάδας συντελεστών ΦΠΑ για την παρούσα πράξη
Alt + V…Πλήκτρο αλλαγής προβολής μεταξύ Δρχ/Ευρώ
Alt + P…κλήση παραγγελίας(ών) πελάτη / προμηθευτή για μετατροπή σε Τιμολόγιο(πρέπει να είστε στον χώρο ειδών του εντύπου) Η παραγγελία ΠΡΕΠΕΙ να αντιστοιχεί στον πελάτη/προμηθευτή που τιμολογείτε !
Alt + P…στο χώρο των Γενικών Στοιχείων καταχώριση στοιχείων Παραλήπτη
Alt + A…στο χώρο των Γενικών Στοιχείων καταχώριση στοιχείων Αποστολέα
Alt + B…Ενεργοποίηση χρήσης BarCode (Β 0 ή Β-1) στο πεδίο ειδών
Alt + T…(Απ)Ενεργοποίηση χρήσης Τιμοκαταλόγου Λιανικής (Τ 0 ή Τ-1)

Alt+PgDn.Εκκρεμή Δελτία Αποστολής προς Τιμολόγηση
Alt+PgUp.Εκκρεμή Δελτία Αποστολής προς ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ συγκεκριμένου Πελ/Προμηθευτή.Τιμολογούνται τα Δελτία Αποστολής που βρίσκονται πάνω από αυτό που μαρκάρουμε. Με + μαρκάρετε επιλεκτικά

F2…….. προσωρινή προβολή προηγουμένων παραστατικών του ίδιου πελάτη/προμηθευτή.
F3…….. προσωρινή προβολή περιγραφών αντί κωδικών στα είδη (για έλεγχο)
F4…….. Στην Εισαγωγή ειδών δημιουργεί γραμμή για κείμενο που τυπώνεται
Με Shift + ? καλείτε έτοιμες Αιτιολογίες. Με Alt+1 το Μέμο του πελάτη και με Alt+3 το
Μέμο του τρεχόντος είδους. Στα Μέμο , με F9 η τρέχουσα γραμμή του Μέμο μεταφέρεται στην γραμμή του F4.
F8…….. (στο επάνω μέρος)σε παρακαταθήκη δηλώνετε αριθμό Αποθήκης σε τρίτους
F8…….. (στο πεδίο έκπτωση είδους) δηλώνετε τελική τιμή μονάδος και παράγεται το % έκπτωσης
F7…….. (στο πεδίο έκπτωση είδους) δηλώνετε τελική τιμή συνόλου και παράγεται το % έκπτωσης
F9…….. ειδικές πράξεις στο εντύπο, εάν ορίσατε το πίνακα στην επιλογή S.5.7
Alt + D…Διαγραφή Δελτίου Αποστολής (μόνον στην αιτιολογία)
Alt + E…Ενοποιεί γραμμές ειδών με ίδια:είδος/αποθήκη/τιμή/έκπτωση
Αlt + 0…Καθαρισμός Αρχείου από Δελτ.Αποστολής που εκτελέστηκαν ή διεγράφησαν
Alt + D…Ορισμός διεύθυνσης παράδοσης. Προβάλλεται η τρέχουσα. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις με Shift + ? καλείτε το μέμο του πελάτη και με F9 η τρέχουσα γραμμή του memo μεταφέρεται στην διεύθυνση παράδοσης
Alt + L…Διαχείριση αιτιολογιών λογιστικών εγγραφών
Alt + C…Αλλαγή διευθύνσεων και σκοπού διακίνησης
Alt + Q…Σας επιτρέπει να προσθέσετε στις τρέχουσες τιμές των ειδών του παραστατικού τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Alt + Y…Στα είδη καλεί τα συνταγολόγια και τιμολογεί τα αναλυτικά είδη τους.