Ποιό είναι το γενικό πλήκτρο διαγραφής στο πρόγραμμα;
Με ALT+D μπορείτε να διαγράψετε στο πρόγραμμα π.χ πελάτη,προμηθευτή,είδος,λογιστική εγγραφή κ.τ.λ