Πώς λειτουργούν τα ασφαλιστικά πλαφόν των ταμείων σε σχέση με τις εκάστοτε μισθοδοτούμενες ημέρες που βάζετε στην Μισθοδοσία Περιόδου;
Τα πλαφόν των ασφαλιστικών ταμείων λειτουργούν πάντα σε αναλογία με τις μισθοδοτούμενες ημέρες που δίνετε στην Μισθοδοσία περιόδου. Π.χ. έχετε έναν παλαιό ασφαλισμένο που το πλαφόν του είναι 2315 € και οι αποδοχές του θα είναι 2500 €. Το ταμείο του ορίζει εισφορές για τον εργαζόμενο 13% και 25,06% για τον εργοδότη. Αν υπολογίσετε Τακτικές αποδοχές για 25 ημέρες το πρόγραμμα θα σας κάνει παρακράτηση στο πλαφόν, δηλαδή 2315 € * 13% = 300,95 € και 2315€ * 25,06% = 580, 14 €.
Αν δώσετε στον εργαζόμενο μισθοδοτούμενες και ασφαλίσιμες ημέρες λιγότερες από 25, πχ 18, το πρόγραμμα υπολογίζει τις εισφορές πάνω στο εξής ποσό: 2315 € είναι το πλαφόν για 25 ημέρες. Για 18 ημέρες το πλαφόν θα είναι 2315€ *18 /25 = 1666,80 €. Πάνω σε αυτό το ποσό θα σας υπολογίσει το πρόγραμμα τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενού σας: 1666,80€ = 216,68€ και 1666,80€ * 25,06% = 417,70€.
Αν στον εργαζόμενο δώσετε περισσότερες μισθοδοτούμενες και ασφαλίσιμες ημέρες, πχ -30-, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν στο εξής διαμορφωμένο πλαφόν: 2315 € *30/25 = 2778€. Ο μισθός του εργαζόμενου τώρα θα είναι: 2500€ * 30/25 = 3000€.
Άρα οι εισφορές που θα σας υπολογίσει το πρόγραμμα θα είναι: 2778€ * 13% = 361,14 € και 2778€ * 25,06% = 696,17€.