Έχετε έναν εργαζόμενο που είναι υψηλόμισθος, και οι αποδοχές του ξεπερνούν το πλαφόν. Σε κάποιον μήνα έχει ασθένεια. Πώς θα υπολογιστούν οι αποδοχές του και οι εισφορές του με βάση το πλαφόν του;
Τα ασφαλίσιμα ποσά θα είναι το πλαφόν επί τις τακτικές πληρωτέες ημέρες ή τις πληρωτέες της ασθενεί-ας / 25.

Παρδειγμα:

Αποδοχές: 3500€. Τακτικές: 15 ημέρες και ασθένεια: 10 ημέρες, 8,2 πληρωτέες.
Ταμείο με εισφορές 13% και 25,06%. Πλαφόν 2432,25 και 5546,72.

Είναι:

Αποδοχές : 3500 * 23,2/25 = 3248€.

Τακτικές: 3248/23,2 = 2100

Ασθενείας : 3248* 8,2/23,2 = 1148€ = 3500* 8,2/25

Κρατήσεις:

Τακτικές: Εισφορές εργαζόμενου: 189,71 €. Και ασφασλιστέο ποσό: 189,71€ / 0,13 = 1460€, που εί-ναι:
2100 € * 2432,25 € / 3500€ = 1460€ = 2432,25 € * 15/25 = πλαφόν * πληρωτέες τακτικών / σύνολο ημερών μήνα.

Ασθένεια:

Εισφορές εργαζόμενου:
126,48€ και ασφαλιστέο ποσό: 126,48€ / 0,13 = 973€. Που είναι:

Πλαφόν: 2432,25 για 25 ημέρες
χ 10 ημέρες

χ = 973€.

Αν ο εργαζόμενος είχε και επίδομα από το ΙΚΑ:
Θα αφαιρεθούν από τα μικτά του. Δεν θα άλλαζαν οι εισφορές του, μπορεί όμως να αλλάξει ο φόρος του.