Έχετε αναδρομικά λόγω αλλαγής πλαφόν και θα πρέπει να απεικονιστούν με τύπο αποδοχών 17. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Αν υπάρχουν αναδρομικά λόγω αλλαγής του πλαφόν των ταμείων τότε αυτά θα εμφανιστούν με τύπο αποδοχών 17 (είναι αρνητικά αναδρομικά). Το πρόγραμμα θα το κάνει αυτόματα, με βάση την αλλαγή του πλαφόν (αν το ταμείο είναι ΙΚΑ τότε η ενημέρωση του νέου πλαφόν θα γίνει από εμάς. Αν όμως δεν είναι ΙΚΑ τότε θα πρέπει εσείς να παρακολουθείτε και να το ενημερώνετε με τις όποιες αλλαγές του).
Αν υπάρχουν συνδυαστικά αναδρομικά στην ίδια κίνηση (πχ και λόγω αύξησης μισθού αλλά και λόγω αλλαγής πλαφόν) και το ποσό των αναδρομικών βγαίνει θετικό, τότε θα εμφανιστούν με τύπο αποδοχών 09, αναδρομικά.