Πότε εκδίδουμε Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;
Το παραστατικό αυτό εκδίδεται, όταν υπάρχει κάποιος λόγος επιστροφής χρημάτων για κάποια παροχή υπηρεσίας, για την οποία έχει εκδοθεί ήδη ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Η αξία του τιμολογίου αυτού επιστρέφεται ή οφείλεται στον πελάτη