Προστέθηκε διαχείριση είδους κίνησης για την αποστολή του πιστωτικού ΦΠΑ στο MyData.
Αρχικά να πούμε ότι αν έχετε συνηθίσει να κάνετε τις εγγραφές αυτές ακυρώνοντας όλο
το αρχικό τιμολόγιο και εκδίδοντάς το πάλι σε λογαριασμούς χωρίς ΦΠΑ τότε δεν έχετε
να κάνετε τίποτα.
Αν τώρα το κάνατε με τον προηγούμενο τρόπο, του ειδικού άρθρου λογιστικής απεικόνισης,
τότε θα συνεχίσετε να κάνετε τις εγγραφές Πιστωτικού ΦΠΑ όπως ακριβώς τις κάνετε μέχρι
τώρα και θα προσθέσετε 2 απλές ενέργειες. Πρώτον θα ανοίξετε (στο αρχείο λογαριασμών)
ένα νέο λογαριασμό στην ομάδα 7 με τα εξής χαρακτηριστικά. Σύνδεση με τον ίδιο Λογ
ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε για το κανονικό παραστατικό, ΜΥΦ = 5, και ΑΑΔΕ κατηγορία 11
(δηλ 1_95 Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία). Αυτό θα γίνει μία μόνο φορά.
Τώρα για την αποστολή του Πιστωτικού ΦΠΑ στο MyData θα πρέπει για κάθε πιστωτικό ΦΠΑ
ανά πελάτη να κάνετε μία ακόμα εγγραφή (από το 1.Α). Συγκεκριμένα θα κινείτε τον νέο
Λογ. που δημιουργήσαμε, με παραστατικό Πιστωτικό του τύπου 5.2 και με δεύτερο λογ.
τον 30.**.**.****, θα δηλώνετε τον σχετικό Πελάτη που αφορά η απαλλαγή, θα καταχωρείτε
μηδενική καθαρή αξία και ΦΠΑ το προβλεπόμενο από την απαλλαγή. Την εγγραφή αυτή την
δέχεται το πρόγραμμα, δεν επηρεάζει σε τίποτα τα βιβλία σας, τα Ισοζύγια και το ΦΠΑ
και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να σταλεί στην ΑΑΔΕ και να ενημερώσει πιστωτικά το
οφειλόμενο ΦΠΑ της επιχείρησης. Εγγραφές αυτού του τύπου θα κάνετε μία για κάθε
απαλλακτικό ΦΠΑ και θα τις στείλετε στο MyData για να πάρουν ΜΑΡΚ και να ενημερώσουν
το ΦΠΑ σας. Οι εγγραφές αυτές θα φαίνονται μόνο στην καρτέλα πελάτη (2.1) και στα
Αναλυτικά λογιστικής (2.7.1) για να βλέπετε και αν έχει στείλει όλα τα πιστωτικά στο
MyData.