Έχετε πιστωτικές για το κράτος, χρεωστικές για εσάς, οριστικές φόρου (πληρώθηκε περισσότερος φόρος από αυτόν των προσωρινών). Πώς γίνεται η αποστολή της δήλωσης;
Δεν γίνεται ηλεκτρονικά η αποστολή τους, αλλά δια χειρός. Σε κάθε περίπτωση και για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε και με το Taxis.
Ως εναλλακτική λύση θα μπορούσατε να πάτε σε κάποιον εργαζόμενο και να αυξήσετε (μέσα στο πρόγραμμα, σε μία κίνηση μισθοδοσίας, με το «χέρι»), να πάτε στον φόρο του και να τον αυξήσετε κατά το επιπλέον ποσό του φόρου που έχετε αποδώσει (εφόσον το ποσό είναι μικρό). Επίσης θα δείτε αν έχετε δώσει Βεβαίωση αποδοχών σε αυτόν τον εργαζόμενο – αφού «πειράζετε» τον φόρο του θα δείτε αν θα πρέπει να του ξανά δώσετε την βεβαίωση.
Παράδειγμα:
Έχετε αποδώσει φόρο π.χ. 1453 € και οι δηλώσεις δείχνουν 1420 €, άρα διαφορά 33€. Μπορείτε να πάτε σε κάποια κίνηση μισθοδοσίας σε κάποιον εργαζόμενο και να αυξήσετε τον φόρο του κατά 33€. Άρα το σύνολο του φόρου στην οριστική θα ενημερωθεί με το 1453€, οπότε και θα συμφωνεί με τον εσωτερικό έλεγχο που κάνει το taxisnet σε σχέση με τις πληρωμές των διμήνων που αποδώσατε.