Πώς ενημερώνεται ο πίνακας Β της σελίδας 2 στο Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής;
Μέσα στα Οικοδομικά έργα (Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα) θα πάτε στο ταμπελάκι Στοιχεία κόστους. Στο δεξιό μέρος υπάρχει το Προϋπολογιστικό Κατασκευαστικό κόστος και το Απολογιστικό κατασκευαστικό κόστος. Εδώ βάζετε τα ποσά ώστε να ενημερώσει τα αντίστοιχα πεδία στο έντυπο.