Έχετε έναν Ωρομίσθιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Πώς ενημερώνονται οι αποδοχές του στον Πίνακα Προσωπικού;
Αν τον έχετε με το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών: Στον Πίνακα Προσωπικού θα σας εμφανίσει το πλήρες ωρομίσθιό του , αυτό που έχετε βάλει στο Ιστορικό.

Αν τον έχετε με Σύμβαση και ο Ωρομίσθιος εργάζεται με Μερική Απασχόληση θα σας φέρει την αναλογία του ωρομισθίου του στις ημέρες που δουλεύει.
Σημείωση: Θα πρέπει στην καρτέλα του εργαζόμενου να έχετε ενημερώσει αντίστοιχα τα πεδία Πλήρες Ωράριο και Όλες οι Ημέρες ανάλογα με το Ωράριο που έχετε βάλει στον Ωρομίσθιο.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών στις Ώρες βάζετε το -1- (μία ώρα εργασίας), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ του αριθμού ημερών και ωρών ανά ημέρα που δουλεύει ο ωρομίσθιος.

Η μισθοδοσία του κάθε μήνα θα υπολογιστεί ως ακολούθως:
Ημέρες εργασίας μέσα στον μήνα * ώρες ανά ημέρα * ωρομίσθιο.