Έχετε κάνει ηλεκτρονική αποστολή του πίνακα προσωπικού. Σας λέει όμως ότι ο κωδικός ΚΑΔ δεν υπάρχει. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Θα πάτε μέσα στα στοιχεία της εταιρίας στο tab Εταιρικά, και θα βάλετε και τον ΚΑΔ Taxis, μαζί με τις τελείες.(π.χ. 62.01)