Πώς ενημερώνονται οι αποδοχές για εργαζόμενο μερικής απασχόλησης στον πίνακα προσωπικού; Τι σενάρια υπάρχουν;
ΑΝ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Oι αποδοχές που θα εμφανίσει ο Πίνακας Προσωπικού αν τον εργαζόμενο τον έχετε ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ εξαρτώνται από το Ωράριό του, και αν στην καρτέλα του στο Πεδίο Πλήρες Ωράριο και Όλες οι ημέρες και Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα έχετε βάλει τα ανάλογα.
Παραδείγματα:
3ωρο Ωράριο, -2- φορές την εβδομάδα, και Αποδοχές Σύμβασης 1200€.
Αν Στο Πλήρες Ωράριο βάλετε ΌΧΙ και στο Όλες οι Ημέρες βάλετε πάλι ΟΧΙ αλλά ΔΕΝ συμπληρώσετε το Ημέρες Εργασίας ανά εβδομάδα τότε ο Πίνακας Προσωπικού θα εμφανίσει:
1200€* 3/8 * 5/5 = 450€
Αν βάλετε στο Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα -2-, ( που είναι και το σωστό), τότε ο Πίνακας Προσωπικού θα σας εμφανίσει:
1200 *3/8 *2/5 = 450€ * 2/5 = 180 €
Αν ο εργαζόμενος είχε πλήρες ωράριο και δούλευε 2 φορές την εβδομάδα ο πίνακας θα σας εμφάνιζε: 1200 *2/5 = 480€.
– ΑΝ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:
Αν είχατε βάλει αποδοχές στο Ιστορικό, πχ 1000€ (παραπάνω από την σύμβαση) και δουλεύει 2 ώρες την ημέρα, -3- φορές την εβδομάδα, τότε:
Τα 1000€ που βάλατε στο Ιστορικό θα πρέπει να αντιστοιχούν στις -2- ώρες την ημέρα που δουλεύει, δηλαδή αμείβεται 1000€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ 25 ΗΜΕΡΕΣ , για τις 2 ώρες την ημέρα. Στον Πίνακα Προσωπικού θα σας φέρει: 1000€ (για το 2ωρο) * 3 ημέρες / 5 ημέρες = 600€.
Αν τρέξετε Μισθοδοσία Περιόδου θα σας εμφανιστεί: Οι ημέρες εργασίας του μήνα που θα υπολογίσει το πρόγραμμα από το ημερολόγιο από εκείνον τον μήνα, επί το 40. Πχ αν ο μήνας έχει 13 εργάσιμες θα είναι:
1000/25*13 = 520€.
Υπενθυμίζεται ότι για την εκτύπωση του πίνακα προσωπικού δεν απαιτείται να έχετε υπολογίσει μισθοδοτικές κινήσεις. Το πρόγραμμα ενημερώνει τον πίνακα προσωπικού από την Διαχείριση Εργαζομένων, και όχι από την Μισθοδοσία Περιόδου.