Πώς ενημερώνονται οι αποδοχές του Πίνακα Προσωπικού για Ημερομίσθιο για μερική ή με πλήρη απασχόληση;
Αν τον Ημερομίσθιο τον αμείβετε με το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών:
Έστω ότι δουλεύει -2- ώρες την ημέρα, -3- φορές την εβδομάδα:
Στο Ιστορικό στις ώρες βάζετε 6,667 *2/8 = 1,67 ώρες. Στις Αποδοχές θα βάλετε αυτές που αντιστοιχούν για τις -2- ώρες την ημέρα. Δηλαδή η μισθοδοσία θα υπολογιστεί ως εξής:

Ημερομίσθιο που βάλατε στο Ιστορικό * Εργάσιμες ημέρες που θα υπολογίσει αυτόματα το πρόγραμμα στον εκάστοτε μήνα.

Ο Πίνακας Προσωπικού θα ενημερωθεί στις Αποδοχές με το Ημερομίσθιο που βάλατε στο Ιστορικό ( το ημερομίσθιο αυτό που αντιστοιχεί στις -2- ώρες εργασίας του).

Παράδειγμα: Έχετε βάλει 50€ ημερομίσθιο στο Ιστορικό, για 1,67 ώρες.
Στον πίνακα θα εμφανιστούν τα 50€, αναγόμενα στις -6- ημέρες εργασίας, δηλαδή: 50€ *1,2 = 60€.
Αν τον έχετε με Σύμβαση, τότε:
Έστω ότι το ημερομίσθιο της σύμβασης είναι : 33,04€. Και:

Η μισθοδοσία θα υπολογιστεί : 33,04€ * 2/8 = 8,26 € μερικό ημερομίσθιο.
Και : εργάσιμες ημέρες ανά μήνα * 8,26 = μικτές αποδοχές.

Με το 8,26€ θα ενημερωθεί και ο πίνακας προσωπικού.