Έχετε πάει στον Πίνακα Προσωπικού και στο Επιλογή επιλέγετε εργαζόμενους. Παρατηρείτε ότι όταν επιλέγετε κάποιους και μετά κάποιους άλλους, την μία φορά σας τους εμφανίζει όλους σε μία σελίδα, και μετά έναν έναν. Γιατί γίνεται αυτό; Έχει να κάνει με τον ρυθμό των κλικ που τους επιλέγετε;

Όχι , δεν έχει να κάνει με τον ρυθμό των κλικ στο Επιλογή. Το πιο πιθανό είναι οι εργαζόμενοι να ανήκουν σε άλλα υποκαταστήματα, οπότε τους εμφανίζει ανά υποκατάστημα.
Στις επιλογές της εκτύπωσης του πίνακα προσωπικού, υπάρχει το Από Υποκατάστημα Έως Υποκατάστημα. Αν δεν επιλέξετε τίποτα, θα σας τους φέρει όλους, αλλά σε ξεχωριστή σελίδα ανά υποκατάστημα. Η λειτουργία του Από Υποκατάστημα Έως Υποκατάστημα, έχει να κάνει για το αν θέλετε να πάρετε εργαζόμενους για ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα.