Η εταιρία απασχολεί Ιατρό η Τεχνικό Ασφαλείας. Θέλετε να εμφανιστούν τα ονόματά τους καθώς και το Ωράριο που απασχολούνται στον πίνακα προσωπικού. Πώς θα το κάνετε αυτό;

Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες, δεξί κλικ στην εταιρία που σας ενδιαφέρει. Θα πάτε στα ταμπελάκια του Ιατρού και του Τεχνικού αντίστοιχα και θα συμπληρώσετε τα σχετικά. Στο πεδίο Παρατηρήσεις θα βάλετε το Ωράριο απασχόλησής του. Αυτά θα εμφανιστούν κανονικά στον Πίνακα Προσωπικού.