Μέσα στο Ε5 στην Σελίδα 4, πώς ενημερώνεται ο πίνακας ΙΒ’, Δηλώσεις Ομορρύθμων Εταιριών;
Γιατί σας έχει ενημερώσει τα πεδία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ αλλά ΌΧΙ την Επωνυμία, Νομική Μορφή, ΑΦΜ, Διεύθυνση κτλ;

Για να ενημερωθεί η Επωνυμία, η Νομική μορή, το ΑΦΜ κτλ θα πρέπει να πάτε στις Κύριες εργασίες > Μέτοχοι. Θα μπείτε στην καρτέλα του μετόχου που σας ενδιαφέρει. Θα πάτε στο ταμπελάκι «Εταιρικές συμμετοχές» . Εδώ θα βάλετε τα στοιχεία των μετόχων που συμμετάσχουν στις «Εταιρικές συμμετοχές». Από εδώ θα ενημερωθεί και ο Πίνακας ΙΒ του Ε5. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και -3- εταιρίες στις οποίες συμμετάσχει ο Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος. Επιχειρηματική αμοιβή δικαιούται να πάρει μόνο από μία εκ των εταιριών. Άρα κάτω δεξιά, στο πεδίο Επιχ. Αμοιβή θα ορίσετε από ποια εταιρία την λαμβάνει (το 1 για την 1η, το 2 για την 2η, κτλ).
Αν βάλετε το -0- σημαίνει ότι δεν παίρνει αμοιβή από καμμία εταιρία, άρα το πεδίο Επιχειρηματική Αμοιβή στον πίνακα ΙΒ θα ενημερωθεί με το ΟΧΙ.