Μέσα στα στοιχεία του μετόχου, και ενώ έχετε συμπληρώσει τον Πίνακα Ι ή ΙΙ του Ε2, όταν το εκτυπώνετε δεν σας φέρνει τίποτα.

Θα δείτε αν ενημερώσατε του Υπόχρεου ή της Συζύγου, και ποια εκτύπωση ζητάτε (του υπόχρεου ή της συζύγου).