Παίρνετε τον Πίνακα Προσωπικού από τις Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Πίνακας προσωπικού. Η ημερομηνία πρόσληψης που σας εμφανίζει δεν είναι η ίδια με την ημερομηνία πρόσληψης που έχετε βάλει εσείς στην Διαχείριση Εργαζομένων. Τι μπορεί να φταίει;
Η ημερομηνία πρόσληψης του πίνακα προσωπικού ενημερώνεται από την ημερομηνία που έχετε βάλει μέσα στην σύμβαση του εργαζόμενου. Θα πάτε λοιπόν στις Κύριες Εργασίες > Εργαζόμενοι, στο ταμπελάκι Σύμβαση, και θα δείτε την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, στο πεδίο Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Μπορείτε να την αλλάξετε, και να βάλετε αυτήν που επιθυμείτε να φαίνεται στον πίνακα προσωπικού.