Έχετε εργαζόμενο με εκ περιτροπής, λίγες ημέρες λίγες ώρες (είτε από την αρχή της πρόσληψης, ή τον αλλάξατε αργότερα). Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση απόλυσης και τι ποσό θα σας εμφανίσει στις Βασικές αποδοχές και στις Μισθοδοτούμενες ημέρες;
Παράδειγμα: Εργαζόμενος 2 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες, και στο ιστορικό έχετε βάλει 800€. Αυτές οι αποδοχές αντιστοιχούν για 4 ώρες, όλες οι ημέρες.

Στην κίνηση τακτικών θα είναι: 800 * 2/5 = 320€.
Ο εργαζόμενος έστω ότι δικαιούται 3 μήνες αποζημίωση απόλυσης.
Άρα 320€ * 3 = 960. Αυτό το ποσό θα σας εμφανίσει στις αποδοχές αποζημίωσης (και στο Βασικές αποδοχές)

Στην κίνηση λοιπόν θα είναι: Στις Μισθοδοτούμενες ημέρες θα σας φέρει 1,2
( = 3 * 2/5 = 1,2,) και αποδοχές αποζημίωσης (στο tab Αποτελέσματα στο Βασικές Αποδοχές) θα είναι:

800€ * 1,2 = 960€ ( ή αλλιώς : 800€ * 2/5 * 3 = 320 * 3 = 960).