Περιστασιακή εργασία ανέργου κατά την περίοδο που λαμβάνει επίδομα ανεργίας στον ΟΑΕΔ
Άνεργος που λαμβάνει το σχετικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ μπορεί να εργαστεί σε διάφορους εργοδότες χωρίς σύμβαση εργασίας, μέχρι και 12 ημέρες τον μήνα, όπου θα αφαιρεθούν από τις ημέρες επιδότησης του ΟΑΕΔ