Περιστασιακή απασχόληση ανέργου.Αν ο άνεργος απασχολείται περιστασιακά (δηλαδή μέχρι -3- ημέρες την εβδομάδα, 12 ημέρες τον μήνα), δεν χάνει το σχετικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ.