Πώς μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα ταμεία μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου (εφόσον αυτός ανήκει σε περισσότερα ταμεία);
Θα πάτε στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά. Θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης Προσθ.Ταμ. Τώρα μπορείτε να καταχωρήσετε άλλα -6- ταμεία στον εργαζόμενο.