Έχετε έναν εργαζόμενο που ανήκε στο -Α- ταμείο από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο ο εργαζόμενος αλλάζει ταμείο, δεν ασφαλίζεται πλέον στο ταμείο -Α- αλλά στο ταμείο -Β-. Όταν θα τρέξετε το Δώρο Χριστουγέννων, θα πρέπει να δώσετε εισφορές και για το πρώτο ταμείο που ανήκε ο εργαζόμενος;
Όχι, ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές Δώρου Χριστουγέννων για τα ταμεία στα οποία ανήκει κατά την καταβολή του Δώρου και όχι για τα ταμεία που ανήκε στο παρελθόν. Το ίδιο θα ίσχυε και για το Δώρο Πάσχα.
Υπενθυμίζεται ότι τα ταμεία του εργαζόμενου τα βλέπετε από την καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά.
Στις εκάστοτε μισθοδοσίες τα ταμεία και τις αντίστοιχες κρατήσεις τις βλέπετε από το ταμπελάκι Αποτελέσματα.