Σε ποιες περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να περικόψει τις αποδοχές στον εργαζόμενο χωρίς αυτή να θεωρηθεί βλαπτική μεταβοληΠαροχές που δίνονται από τον εργοδότη οικειοθελώς και από ελευθεριότητα (χωρίς νομική υποχρέωση), δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές. Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει διευκρινίσει ότι μπορεί να ανακόψει αυτές τις παροχές ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο πρόκειται και για παροχές που χορηγούνται για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες και έπαψαν να υπάρχουν.

Σημείωση : Ο χαρακτηρισμός των αποδοχών σαν τακτικές προσδίδεται και όταν ο εργοδότης διατήρησε μεν το δικαίωμα της ανάκλησης και διακοπής των οικειοθελώς χορηγούμενων παροχών, πλην όμως δεν το άσκησε μέχρι την ημέρα απόλυσης του εργαζόμενου.