Σύστημα εργασίας πεντέμισι ημερών:Σε αυτό το σύστημα ο εργαζόμενος απασχολείται -5- πλήρεις εργάσιμες ημέρες και μία έκτη κατά την οποία απασχολείται την μισή (δεν απασχολείται το απόγευμα).
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο εργαζόμενος στις -5- ημέρες την εβδομάδα, όπου απασχολείται πλήρως, μπορεί να εργαστεί μία ώρα την ημέρα περισσότερο από το νόμιμο ωράριο χωρίς η εργασία αυτή να χαρακτηρίζεται ως υπερωρία.
Δηλαδή για τους μισθωτούς που απασχολούνται με το σύστημα της εβδομάδας των πεντέμισι εργάσιμων ημερών επιτρέπεται η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού μέχρι -1- ώρα την ημέρα, πέρα από το νόμιμο ανώτατο ημερομίσθιο ωράριο, χωρίς η επιπλέον αυτή απασχόλησή τους να θεωρηθεί υπερωρία, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Δεν απασχολούν τους μισθωτούς αυτούς το Σάββατο ή μία άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή η εργασία τους περιορίζεται σε -5- μόνο ημέρες.
2) Καταβάλλουν πλήρη μισθό ή τα ημερομίσθια των -6- εργάσιμων ημερών και
3) Το σύνολο των ωρών απασχόλησης δεν υπερβαίνει το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο (48 ή 42 ώρες την εβδομάδα).
Ως απόγευμα θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά την 12η μεσημβρινή ώρα.
Η υπέρβαση των 48 ή 42 ωρών κρίνεται από την εβδομαδιαία εργασία. Δηλαδή περιλαμβάνονται και οι μεταφερόμενες ώρες από την μη απασχόληση του εργαζόμενου το απόγευμα του Σαββάτου της 6ης ημέρας. Οι ώρες αυτές προστίθενται ανά μία ώρα στο νόμιμο ημερήσιο ωράριο των άλλων ημερών μέχρι συμπλήρωσης των 48 ή 42 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς να είναι υπερωριακές.
(η διάταξη αυτή ισχύει και στους υπαλλήλους για τους οποίους προβλέπονται ώρες εργασίας -7- την ημέρα, και 42 ώρες την εβδομάδα).

Παράδειγμα:
Μισθωτός εργαζόμενος σε βιοτεχνία απασχολείται με το σύστημα της 5νθήμερης εργασίας καθημερινά 9 ώρες.
Επειδή ο εργαζόμενος εργάστηκε μία ώρα λιγότερο την Πέμπτη και την Παρασκευή ο εργοδότης του ζήτησε να εργαστεί το Σάββατο -5- ώρες ,από 7 το πρωί έως τις 12 μμ (οπότε δεν «μπαίνει» στην απογευματινή ζώνη). Βάσει των ανωτέρω ο εργαζόμενος απασχολήθηκε:

Δευτέρα 9 ώρες
Τρίτη 9 ώρες
Τετάρτη 9 ώρες
Πέμπτη 8 ώρες
Παρασκευή 8 ώρες
Σάββατο 5 ώρες

Σύνολο ωρών 48 από τις 40, 8 παραπάνω ώρες, 3 από Δευτέρα έως και Τετάρτη, και 5 ώρες το Σάββατο: 3+5 = 8 .

Οι -3- ώρες που εργάστηκε ο μισθωτός την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη επιπλέον του 8ώρου δεν είναι υπερωριακές διότι:
-Ο μισθωτός δεν εργάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (εργάστηκε μέχρι τις 12 μμ)
-Το σύνολο της εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι 48 ώρες, δηλαδή οι -3- απογευματινές ώρες του Σαββάτου θεωρούνται ότι κατανεμήθηκαν την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Δηλαδή από τις 8 ώρες του Σαββάτου δούλεψε τις 5 άρα παραμένουν άλλες 3, που τις μοιράσαμε στην Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
-Ο μισθωτός έλαβε αποδοχές -6- ημερών.