Κάνετε κίνηση, φέρνετε πελάτη ή προμηθευτή αλλά δεν σας τον αφήνει, τον σβήνει.

Θα δείτε κάτω αν το έχετε ορίσει ως έσοδα (θα φέρει μόνο πελάτες) ή έξοδα (θα φέρει μόνο προμηθευτές).