Πού είναι το πεδίο 801 Ακαθάριστα έσοδα χρήσεων μέσα στο πρόγραμμα για να ενημερώσει τον Πίνακα Δ στην 2η σελίδα του Ε5;
Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα από τον Κωδικό 103 του πίνακα Ι του Ε3 (στην σελίδα 3 του εντύπου, Πίνακας Ι’ Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη αυτοελέγχου με βάση το αρθ.15. (αυτός ο πίνακας δεν υπάρχει μέσα στα στοιχεία του Ε3 στα στοιχεία της εταιρίας. Ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή, και κατ’ επέκταση θα ενημερώσει και το πεδίο 801 Ακαθάριστα έσοδα του Ε5).
Οπότε δεν υπάρχει κάπου καταχωρητικά μέσα στα στοιχεία της εταιρίας στο Ε5.
Επίσης πρέπει να πείτε Ναι στο Περαίωση στις Παραμέτρους.