Εργαζόμενος στην σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Παρατηρείτε ότι η εφαρμογή τσεκάρει αυτόματα το επίδομα οκταετίας στον ίδιο εργοδότη 3 % στην στήλη Σύμβαση. Γιατί γίνεται αυτό και τι σενάρια υπάρχουν;
Αν η εφαρμογή δει από την Προϋπηρεσία εταιρίας και από τις Κινήσεις μισθοδοσίας ότι ο εργαζόμενος έχει κλείσει οκταετία στον εργοδότη τότε το τσεκάρει αυτόματα.

Αν τώρα βάλετε πολλαπλές ημερομηνίες αποχώρησης και επαναπρόσληψης τότε θα βάλετε όλη την προϋπηρεσία στο πεδίο Προϋπηρεσία εταιρίας στο ταμπελάκι Σύμβαση.

Παράδειγμα:

Πρόσληψη 01/01/2002, αποχώρηση 01/01/2010 επαναπρόσληψη 01/06 / 2010, αποχώρηση 31/12/2010 και επαναπρόσληψη 01/02/2011

Είναι: Από 01/01/2002 ‘εως 01/01/2010 -8- έτη προϋπηρεσία, δηλαδή 8* 300 = 2400.
Και από 01/06/2010 έως 31/12/2010 = 7 μήνες, και 7 * 25 = 175.
Σύνολο: 2400 + 175 = 2575 ένσημα. Και 2575 / 300 = 8,58 έτη στον ίδιο εργοδότη άρα δικαιούται το σχετικό επίδομα.
Αν βάλετε το 2575 και στο πεδίο Προϋπηρεσία κλάδου, και στο πεδίο Προϋπηρεσία εταιρίας τότε η εφαρμογή θα δει ως προϋπηρεσία 2575 + 2575 = 5150 ένσημα, άρα θα του δώσει αυξημένες αποδοχές.
Αν το βάλετε μόνο στο Προϋπηρεσία κλάδου τότε ΔΕΝ θα ενεργοποιήσει το επίδομα στον ίδιο εργοδότη (αφού η κλάδου είναι η προϋπηρεσία Πριν προσληφθεί στην εταιρία).
Θα το βάλετε λοιπόν στο Προϋπηρεσία εταιρίας ώστε να πάρει τις σωστές αποδοχές της σύμβασης αλλά και να ενεργοποιηθεί και το επίδομα οκταετίας.