Θέλετε να παρέμβετε στην παρακράτηση του φόρου που σας εμφανίζει το πρόγραμμα στην βεβαίωση αποδοχών
ενός εργαζόμενου. Πηγαίνετε στην μισθοδοσία του 12ου μήνα, στο ταμπελάκι Αποτελέσματα και πηγαίνετε στο πεδίο Φόρος Τακτικών / έκτακτων αποδοχών για να
παρέμβετε στον φόρο.
Όταν όμως παίρνετε την Βεβαίωση Αποδοχών ο φόρος δεν έχει αλλάξει. Γιατί γίνεται αυτό;

Το πρόγραμμα στην τελευταία μισθοδοσία του εργαζόμενου (ο 12ος ή η τελευταία κίνηση αν ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει)
του κάνει την εκκαθάριση φόρου, «στρώνει» τον φόρο.
Αν λοιπόν παρέμβετε στον φόρο αυτό, (στην Μισθοδοσία Περιόδου, στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, στο πεδίο Φόρος τακτικών / έκτακτων αποδοχών) ακόμα κι αν πατήσετε το πλήκτρο οθόνης Μεταβολή (να αποθηκεύσετε την επιλογή σας) το πρόγραμμα δεν θα αλλάξει το ποσό του.
Θα πρέπει να παρέμβετε στον φόρο προγενέστερης κίνησης (και όχι της τελευταίας) του εργαζόμενου προκειμένου να αλλάξει και ο φόρος στην Βεβαίωση Αποδοχών.