Υπάρχει δυνατότητα οι πωλητές μου να καταχωρούν τις παραγγελίες τους μέσω INTERNET και να καταχωρούνται στο πρόγραμμα Anaconda WinDos;
Ναι υπάρχει.

Η προϋπόθεση είναι στο site που θα έχετε να έχει βάση δεδομένων SQL ή MySQL και τα απαιτούμενα πεδία για να δημιουργηθούν αυτόματα οι παραγγελίες των πωλητών σας στο πρόγραμμα.