Πώς μπορεί ένας πωλητής να στείλει μια παραγγελία μέσω internet στην εταιρεία του?
Αποστολή μιας εκτύπωσης που ενδιαφέρει (π.χ. καρτέλα πελάτη, επιστολή προσφοράς κλπ) και παραλαβή από τον περιοδεύοντα πωλητή της. Η ανταλλαγή κειμένων και εκτυπώσεων είναι αμφίδρομη εφ’όσoν ο πωλητής έχει φορητό pc με το πρόγραμμα και σύνδεση internet. Συνεπώς και ο πωλητής μπορεί να στείλει στοιχεία στην έδρα του ανά πάσα στιγμή. Φανταστείτε το σαν ανταλλαγή e-mails χωρίς ανάγκη λογαριασμού e-mail και ειδικού προγράμματος αποστολής αλλά χρησιμοποιώντας το ίδιο το εμπορικό πρόγραμμα τόσο για την παραγωγή των κειμένων/εκτυπώσεων όσο και για την αποστολή τους.

Εναλλακτικά θα έπρεπε να βγει η εκτύπωση από το πρόγραμμα, να σωθεί σε αρχείο και μετά με ένα πρόγραμμα αποστολής e-mails να αποσταλεί σαν συνημμένο στο mail της εταιρείας η οποία θα το διαβάσει από το πρόγραμμα e-maιl που έχει, θα το τυπώσει και θα το χρησιμοποιήσει.

Πλήκτρα, buttons και λειτουργίες για την υλοποίηση.

1. 5.2. (2η σελίδα) Πεδίο καταχώρισης του εταιρικού password για το mail-box.(γράψτε κάτι αρκετά σύνθετο). Προσοχή πρέπει να το έχουν όλοι αυτό.

2. Στο παράθυρο “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” (δεξια στην οθόνη) mail-box-button κεντρικής κλήσης ιδιωτικού mail-box της εταιρείας.

3. Στο παραθυρο του Editor (5.M.Z.) υπάρχουν 2 νέα Buttons. Ενα για την αποστολή ενός κειμένου στο mail-box και ένα για την ανάγνωση του εταιρικού mail-box. Αν καλέσετε ένα κείμενο από το γραμματοκιβώτιο, με Alt+D μπορείτε να το διαγράψετε (δηλ όταν δεν το χρειάζεστε πλέον).

4. Στο παράθυρο μιάς εκτύπωσης, στο Button των exports, υπάρχει επιλογή e-export για να στείλετε την εκτύπωση στο mail-box. Επίσης καλείτε το γραμματοκιβώτιό σας με 2 τρόπους. Είτε με το πλήκτρο F5 είτε με το Button eMailBox. Αν καλέσετε μια εκτύπωση στην οθόνη σας, μπορείτε να την διαγράψστε με το Alt+D.