Έχετε πάει στο Ρολόι > Παράμετροι εργαζόμενων. Πώς το συμπληρώνετε και πώς λειτουργεί;
Εμφανίζεται παράθυρο με διάφορες επιλογές.

Έχετε την εταιρία, και στο Εργ/μενος επιλέγετε έναν–έναν τους εργαζόμενους που θα αντιστοιχηθούν στο ρολόι.

Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Πλήρης μισθοδοσία ανεξάρτητα από τις ημέρες παρουσίας» εξαιρούμε πλήρως τον εργαζόμενο από το ρολόι, και θα του υπολογίζει κανονικά πλήρη την μισθοδοσία του.
Παρατηρούμε ότι (κάνοντας κλικ στο Πλήρης μισθοδοσία ανεξάρτητα από τις ημέρες παρουσίας) όλες οι ενδιάμεσες επιλογές παραμένουν ανενεργής (δεν μπορούμε να τις τσεκάρουμε), εκτός από την τελευταία, «Πλήρης απουσία στοιχείων ισοδυναμεί με άδεια ληφθείσα».
Με αυτή την επιλογή αν η εφαρμογή «δει» ότι στην κίνηση μισθοδοσίας του εργαζόμενου ΔΕΝ έχει εγγραφές το ρολόι (δηλαδή είναι κενό, δεν το έχει «χτυπήσει» καθόλου), τότε (αν έχουμε τικάρει την τελευταία επιλογή «Πλήρης απουσία στοιχείων ισοδυναμεί με άδεια ληφθείσα»), θα θεωρήσει όλες αυτές τις ημέρες του μήνα ως άδεια του εργαζόμενου. Αν η απουσία οφείλεται σε άλλη αιτία τότε εδώ δεν θα το κλικάρουμε.

Αν δεν τικάρουμε το «Πλήρης μισθοδοσία ανεξάρτητα από τις ημέρες παρουσίας» παρατηρούμε ότι όλες οι άλλες επιλογές γίνονται ενεργείς. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε:
«Υπολογισμός ωρών υπερωριών»: Αν το τικάρουμε τότε:
Στην καρτέλα του εργαζόμενου έχουμε θέσει ένα ωράριο, ή το έχουμε βάλει εδώ, στο Ωράριο βαρδιών (δείτε λίγο παρακάτω για αυτό). Αν λοιπόν με βάση το ρολόι (την καρτέλα του) «δει» ότι προσήλθε νωρίτερα ή αποχώρησε αργότερα από το κανονικό του ωράριο, τότε τον χρόνο αυτόν θα τον προσμετρήσει σαν υπερωρία (στο 20% της προσαύξησης, και ανάλογα).
Πχ το ωράριό του προβλέπει: 07:00-15:00, και το ρολόι του γράφει: 06:30- 15:30. άρα έχουμε μία ώρα υπερωρία που θα πρέπει να πάρει προσαύξηση. Και σε επίπεδο λεπτών θα το υπολόγιζε: πχ: 06:50 -15:10, έχουμε 20 λεπτά υπερωρίες (διαιρείται το ωρομίσθιο του δια 60, βρίσκεται η αμοιβή ανά λεπτό, και πάνω σε αυτήν υπολογίζεται η προσαύξηση).

Με την ίδια λογική και ο «Υπολογισμός ωρών νυχτερινών / αργιών/ νυχτεριών – αργιών». Θα μας υπολογίσει αυτόματα τις σχετικές προσαυξήσεις αν δει με βάση την κάρτα του ότι έχει δουλέψει νυχτερινά, αργίες, κτλ.

«Συμψηφισμός ωρών απουσίας με τις υπερωρίες»: Παρατηρούμε ότι αν κάνουμε τικ σε αυτή την επιλογή τότε ταυτόχρονα «τικάρεται» και η επιλογή «Μείωση μισθοδοσίας κατά τις ώρες απουσίας».

Με τον «Συμψηφισμό ωρών απουσίας με τις υπερωρίες» ορίζουμε να συμψηφίσει τις υπερωρίες με τις απουσίες που τυχόν έχει.
Αν πχ έχει 15 ώρες απουσία και 10 υπερωρίες , τότε θα θεωρήσει 5 ώρες απουσία.
Αν δεν τικάρετε την «Μείωση μισθοδοσίας κατά τις ώρες απουσίας» τότε ο εργαζόμενος δεν χάνει τίποτα από τις αποδοχές του, απλά θεωρείται ότι δεν του κόβουμε τις ώρες που έλειψε, αλλά δεν του πληρώνουμε και τις υπερωρίες που έκανε (συμψηφίζουμε τις ώρες υπερωρίας του με τις ώρες απουσίας του).
Αν τικάρετε και το από κάτω (την «μείωση μισθοδοσίας κατά τις ώρες απουσίας») τότε θα μειώσει αυτές τις ώρες από τις αποδοχές του. Δηλαδή και δεν θα πάρει τις υπερωρίες, και θα μειωθούν και οι αποδοχές του λόγω της απουσίας.
Σημείωση: Τις απουσίες θα τις «δει» το πρόγραμμα διαβάζοντας την καρτέλα του από το ρολόι του.

«Κάλυψη ημερών απουσίας με ημέρες ασθενείας»: Τικάροντας αυτή την επιλογή, αν η εφαρμογή «δει» απουσίες από την καρτέλα του ρολογιού του, τότε θα τις θεωρήσει
Αυτομάτως ως ασθένεια (μετά μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας θα έχει ενημερωθεί με την ασθένεια, στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε).

«Κάλυψη ημερών απουσίας με άδεια ληφθείσα»: Τικάροντας αυτή την επιλογή, αν η εφαρμογή «δει» απουσίες από την καρτέλα του ρολογιού του, τότε θα τις θεωρήσει
Αυτομάτως ως Άδεια ληφθείσα του εργαζόμενου στον μήνα αυτόν.

«Κωδικός σύνδεσης με ρολόι»: Σημαντικό πεδίο, καθώς εδώ θα βάλουμε τον κωδικό που έχει ο εργαζόμενος στο αρχείο του ρολογιού (δεν είναι ο κωδικός του εργαζόμενου όπως τον έχετε ανοίξει στο πρόγραμμα. Μπορείτε αν θέλετε, για την φιλική οπτική απεικόνιση, να ανοίξετε τον εργαζόμενο στο πρόγραμμα με τον ίδιο κωδικό που έχει και στο ρολόι).
Ο κωδικός του εργαζόμενου όπως έχει ανοιχθεί στο πρόγραμμα το βλέπετε στο πεδίο Εργ/νος (θα έχει τον κωδικό και το όνομά του).
Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή «συνδέει» τον συγκεκριμένο εργαζόμενο με τον συγκεκριμένο κωδικό του ρολογιού.

«Χρόνος απόκλισης»: Εδώ βάζετε σε λεπτά έναν χρόνο απόκλισης που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος πριν από την είσοδο και μετά από την έξοδο, ώστε να μην προσμετρηθεί ως έξτρα αμοιβή και υπερωρία.
Για παράδειγμα το ωράριο του είναι 07:00-15:00. Αν ο εργαζόμενος προσέρχεται στην εργασία του 15 λεπτά νωρίτερα (πχ για να βάλει την στολή εργασίας κτλ) ή φεύγει 15 λεπτά αργότερα (πχ για να βγάλει την στολή εργασίας), τότε εδώ θα βάλετε το 15 (το νούμερο που θα βάλετε εδώ αφορά ξεχωριστά την είσοδο και την έξοδο). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 15 λεπτά πριν την έναρξη και 15 λεπτά μετά (ΔΕΝ θα βάζατε 30). Αυτός ο χρόνος δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του.

«Ωράριο βαρδιών»: Αν ο εργαζόμενος δουλεύει σε βάρδιες τότε βάζετε εδώ τα ωράριά του (το 1ο ζεύγος αναφέρεται στην 1η βάρδια, το 2ο στην 2η , και το 3ο στην 3η, 3 βάρδιες * 8 ώρες = 24).
Αν εδώ βάλετε ωράριο, ανάλογα με το 1ο χτύπημα της κάρτας του εργαζόμενου, θα τον εντάξει και στην αντίστοιχη βάρδια. Αν στο ωράριο αυτής της βάρδιας προβλέπονται και νυχτερινά, αυτά θα υπολογιστούν αυτόματα.
Αν έχετε βάλει και στην καρτέλα του εργαζόμενου ωράριο, αλλά και εδώ, τότε υπερτερεί αυτό το ωράριο (των βαρδιών).

Έστω στο παράδειγμά μας ότι δεν έχει βάρδιες, και ισχύει κανονικά το ωράριο όπως αυτό έχει τεθεί στην καρτέλα του:

‘Έστω ότι έχουμε αντιστοιχίσει τον κωδικό 0000000010 του ρολογιού με τον κωδικό 77 που έχει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος στο πρόγραμμα.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου έχουμε τα εξής πλήκτρα-επιλογές:

Αν κάνουμε κλικ στο Αρχική τότε διαγράφει όλες τις επιλογές που έχουμε κάνει και τον επαναφέρει στην αρχική του οθόνη (προκειμένου να τον παραμετροποιήσουμε εκ νέου).
Αν κάνουμε κλικ στο Προηγούμενος ή Επόμενος τότε μας φέρνει τον προηγούμενο και επόμενο εργαζόμενο.
Αν κάνουμε κλικ στο Αντιγραφή, τότε αντιγράφει τα στοιχεία αυτά σε όλους τους εργαζόμενους.

Με Αποδοχή καταχωρούμε την καρτέλα του εργαζόμενου στο Ρολόι.