Πώς μπορώ να επιλέξω Παραλήπτη ή Αποστολέα στην επιλογή 1.1;
Alt + P…στο χώρο των Γενικών Στοιχείων καταχώριση στοιχείων Παραλήπτη

Alt + A…στο χώρο των Γενικών Στοιχείων καταχώριση στοιχείων Αποστολέα