Πώς μπορώ να αποστέλλω είδη σε παρακαταθήκη;
Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ειδών από δική σας αποθήκη σε
άλλη δηλωμένη ως αποθήκη σε τρίτους (δηλαδή αποστολή παρακαταθήκης).

Συμπληρώνετε τα πεδία:

Αιτιολογία [Π]: αιτιολογία μεταφοράς των ειδών.
Αποθήκη τρίτων: δηλώνετε την αποθήκη που θα πάνε τα είδη.
Παραστατικό α/α: είδος του παραστατικού, όταν αυτό απαιτείται,
και αύξων αριθμός του εντύπου.

Πελάτης: Δίνετε τον πελάτη που αποστέλλονται τα είδη.
Στη συνέχεια, δηλώνετε τα στοιχεία των ειδών που μετακινούνται
και τελειώνετε την καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο .

Για την εκτύπωση του παραστατικού ισχύει ότι αναφέρεται παραπάνω.