Έχετε έναν εργαζόμενο που ανήκε στο -Α- ταμείο από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο ο εργαζόμενος αλλάζει ταμείο, δεν ασφαλίζεται πλέον στο ταμείο -Α- αλλά στο ταμείο -Β-. Όταν θα τρέξετε το Δώρο Χριστουγέννων, το πρόγραμμα υπολογίζει εισφορές για το ταμείο που ανήκει τώρα ο εργαζόμενος, και όχι για το πρώτο ταμείο που ανήκε μέχρι τον Σεπτέμβριο . Εσείς για κάποιο λόγο θέλετε να δώσετε εισφορές από το Δώρο Χριστουγέννων και για το πρώτο ταμείο που ανήκε ο εργαζόμενος. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει εισφορές μόνο για τα ταμεία που ανήκε ο εργαζόμενος κατά το δώρο Χριστουγέννων (όπως και πρέπει να είναι). Αν θέλετε να δώσετε εισφορές και για τα προγενέστερα ταμεία, τότε θα πρέπει να τοποθετήσετε ξανά αυτά τα ταμεία στην Διαχείριση Εργαζομένου (στο ταμπελάκι Εργασιακά) και να τρέξετε το Δώρο Χριστουγέννων (ή το Δώρο Πάσχα σε αντίστοιχη περίπτωση).