Θέλετε να ανοίξετε ένα ταμείο που δεν είναι ΙΚΑ. Το πεδίο Πακέτο Κάλυψης εμφανίζεται με έναν αστερίσκο (ότι είναι υποχρεωτικό πεδίο). Δεν υπάρχει όμως Πακέτο Κάλυψης αφού το ταμείο δεν είναι ΙΚΑ. Τι θα κάνετε;
Δεν θα βάλετε τίποτα σε αυτό το πεδίο. Από τη στιγμή που στο πεδίο Είδος Ταμείου δεν έχετε βάλει το ΙΚΑ αλλά άλλο ταμείο τότε δεν χρειάζεται να βάλετε το Πακέτο Κάλυψης.