Ποια είναι τα πακέτα κάλυψης των ταμείων του ΙΚΑ;
Τα πακέτα κάλυψης είναι τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Βασικά πακέτα κάλυψης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
101 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ TEAM 601 969 614 618 725 727 117 154 103 101 129 123 109 210 154 218 701
102 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ TEAM+ΕΚ 602 970 615 619 726 728 118 155 104 102 130 124 110 210 155 219 702
103 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ 601 969 614 618 725 727 123 158 103 101 131 123 111 210 158 216 697
104 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ +ΕΚ 602 970 615 619 726 728 124 159 104 102 132 124 112 210 159 217 698
105 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 603 609 616 620 729 731 119 156 107 105 129 121 115 210 156 222 703
106 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 604 610 617 621 730 732 120 157 108 106 130 122 116 210 157 223 704
107 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ 603 609 616 620 729 731 121 160 107 105 131 121 113 210 160 220 699
108 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ + ΕΚ 604 610 617 621 730 732 122 161 108 106 132 122 114 210 161 221 700
109 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 605 605 626 626 733 733 109 162 111 109 133 111 109 210 162 – –
110 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 606 606 627 627 734 734 110 163 112 110 133 112 110 210 163 – –
111 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ 605 605 626 626 733 733 111 152 111 109 135 111 111 210 152 – –
112 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ + ΕΚ 606 606 627 627 734 734 112 152 112 110 135 112 112 210 152 – –
113 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ 607 607 628 628 735 735 113 166 113 115 135 113 113 210 166 – –
114 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ 608 608 629 629 736 736 114 167 114 116 135 114 114 210 167 – –
115 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ 607 607 628 628 735 735 115 164 113 115 133 113 115 210 164 – –

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1

Βασικά πακέτα κάλυψης 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
101 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 131 135 105 101 111 721 172 756 760 965 959 158 154 172 717 162 152
102 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ TEAM+ΕΚ 132 135 106 102 112 722 257 757 761 966 960 159 155 257 718 163 259
103 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ 131 135 107 103 111 717 171 756 760 965 959 158 154 171 717 152 152
104 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ +ΕΚ 132 135 108 104 112 718 258 757 761 966 960 159 155 258 718 259 259
105 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 131 135 – 101 113 723 172 758 762 967 963 160 156 172 719 164 166
106 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 132 135 – 102 114 724 257 759 763 968 964 161 157 257 720 165 167
107 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ 131 135 – 103 113 719 171 758 762 967 963 160 156 171 719 166 166
108 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ + ΕΚ 132 135 – 104 114 720 258 759 763 968 964 161 157 258 720 167 167
109 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 135 135 115 109 111 162 241 768 768 957 957 152 162 241 152 162 152
110 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 135 135 116 110 112 163 241 769 769 958 958 259 163 241 259 163 259
111 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ 135 135 113 111 111 152 – 768 768 957 957 152 162 – 152 152 152
112 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ + ΕΚ 135 135 114 112 112 259 – 769 769 958 958 259 163 – 259 259 259
113 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ 135 135 – 111 – 166 – 770 770 961 961 166 164 – 166 166 166
114 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ 135 135 – 112 – 167 – 771 771 962 962 167 165 – 167 167 167
115 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ 135 135 – 109 113 164 241 770 770 961 961 166 164 241 166 164 166

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1

Βασικά πακέτα κάλυψης 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
101 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 971 225 987 125 3101 – – – – – – – – – – – –
102 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ TEAM+ΕΚ 972 225 – 126 3102 – – – – – – – – – – – –
103 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ 973 225 – 127 3103 – – – – – – – – – – – –
104 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ +ΕΚ 974 225 – 128 3104 – – – – – – – – – – – –
105 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 971 225 – 125 3105 – – – – – – – – – – – –
106 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 972 225 – 126 3106 – – – – – – – – – – – –
107 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ 973 225 – 127 3107 – – – – – – – – – – – –
108 ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ + ΕΚ 974 225 – 128 3108 – – – – – – – – – – – –
109 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 975 225 – 133 – – – – – – – – – – – – –
110 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 975 225 – 133 – – – – – – – – – – – – –
111 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ 976 225 – 135 – – – – – – – – – – – – –
112 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΙΚΑ + ΕΚ 976 225 – 135 – – – – – – – – – – – – –
113 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ 976 225 – 135 – – – – – – – – – – – – –
114 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ 976 225 – 135 – – – – – – – – – – – – –
115 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ 975 225 – 133 – – – – – – – – – – – – –

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βασικά πακέτα κάλυψης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
116 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ ΤΕΑΜ 608 608 629 629 736 736 116 165 114 116 133 114 116 210 165 – –
125 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 611 131 630 632 650 632 129 136 127 125 129 131 133 210 136 – –
126 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 612 132 631 633 651 633 130 137 128 126 130 132 133 210 137 – –
127 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ 611 131 630 632 650 632 131 138 127 125 131 131 135 210 138 – –
128 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ + ΕΚ 612 132 631 633 651 633 132 139 128 126 132 132 135 210 139 – –
129 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΕΑΜ 613 131 632 632 632 632 129 172 131 129 129 131 133 210 172 – –
130 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 613 132 633 633 633 633 130 172 132 130 130 132 133 210 172 – –
131 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 613 131 632 632 632 632 131 171 131 129 131 131 135 210 171 – –
132 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ+ΕΚ 613 132 633 633 633 633 132 171 132 130 132 132 135 210 171 – –
781 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (84,49) 801 803 805 806 816 817 782 – – 781 786 – 783 – – – –
446 Ηθοποιοί Μελοδραματικού θεάτρου, Μουσικοί πνευστών οργάνων, χορευτέςΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι 658 659 660 661 750 751 447 – 449 446 129 450 447 – – – –
461 Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου Μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, υποβολείς, προσωπικό σκηνής ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι 603 609 616 640 741 731 463 156 474 461 486 478 462 – – – –

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2

Βασικά πακέτα κάλυψης 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
116 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ ΤΕΑΜ 135 135 – 110 114 165 241 771 771 962 962 167 165 241 167 165 167
125 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 131 135 – 125 135 172 172 772 774 772 774 138 136 172 171 241 –
126 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 132 135 – 126 135 257 257 773 775 773 775 139 137 257 258 241 –
127 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ 131 135 – 127 135 171 171 772 774 772 774 138 136 171 171 – –
128 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ + ΕΚ 132 135 – 128 135 258 258 773 775 773 775 139 137 258 258 – –
129 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΕΑΜ 131 135 – 129 135 172 172 774 774 774 774 171 172 172 171 241 –
130 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 132 135 – 130 135 257 257 775 775 775 775 258 257 257 258 241 –
131 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – 135 – 131 135 171 171 774 774 774 774 171 172 172 171 – –
132 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ+ΕΚ – 135 – 132 135 258 258 775 775 775 775 258 257 257 258 – –
781 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (84,49) 797 787 – 102 818 – – – – – – – – – – – –
446 Ηθοποιοί Μελοδραματικού θεάτρου, Μουσικοί πνευστών οργάνων, χορευτέςΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι 131 135 – 101 – – – – – – – – – – – – –
461 Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου Μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, υποβολείς, προσωπικό σκηνής ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι 131 135 – 101 – 723 – – – – – – – – – – –

Επίσης τα πακέτα κάλυψης του ΟΣΥΚ μπορείτε να τα δείτε και από την ιστοσελίδα της εταιρίας, www.anaconda.gr, στο επάνω μέρος της οθόνης
Στον ΟΣΥΚ.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι το πακέτο κάλυψης του κάθε ταμείου μπορείτε να το δείτε (είναι έτοιμο από το πρόγραμμα, εσείς όμως μπορείτε
Να το μεταβάλλετε ή να το τοποθετήσετε από την αρχή όταν δημιουργείτε νέο ταμείο), μέσα από το Ταμείο.
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Διαχείριση Ταμείων και στο ταμπελάκι Ταμείο. στο πεδίο Πακέτο Κάλυψης μπορείτε να βάλετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο κάλυψης.