(Π.Κ. ΣΕΠΕ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ 1 / 24-3-2009 – Δ.Α. 7/2009)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Δ.Α. 7/2009, Π.Κ. ΣΕΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1/ (24/03/2009) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2009 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που εργάζονται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 1/24-3-2009)
Διαιτητής: Ανδρέας Νικολόπουλος
1. Με την υπ’ αρ. 05/23-2-2009 αίτησή του το «Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.» ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.Δ. την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, αφού είχε αποδεχθεί, κατά την προηγηθείσα μεσολάβηση, την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
2. Την 27-2-2009 πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή με την παρουσία και της εκπροσώπου της εργατικής πλευράς, αφού ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νομίμως.
3. Με τη δεύτερη κλήρωση αναδείχθηκα διαιτητής, όπως επίσης και ο αναπληρωματικός διαιτητής κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
4. Την 4-3-09 ανέλαβα καθήκοντα και κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση για τη Δευτέρα 9-3-2009 και ώρα 18.30 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ.
5. Στη συνάντηση αυτή, η εργατική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μπουλούγαρη Γεώργιο και την κ. Λυκουρέση Αθηνά, ενώ η εργοδοτική πλευρά από τον κ. Πανταζίδη Ιωάννη.
6. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η εργατική πλευρά ζήτησε την τροποποίηση της πρότασης του Μεσολαβητή στο ποσοστό αύξησης και να διαμορφωθεί σε 5% από 1-1-2009 και 2,5% από 1-7-2009, αντί του 4% και 3,5% αντίστοιχα που είχε προτείνει ο Μεσολαβητής. Ως λόγο της τροποποίησης αυτής επικαλέστηκε τη Σ.Σ.Ε. της Κρήτης για το 2009, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε αύξηση στους αντίστοιχους βασικούς μισθούς κατά ποσοστό 5%. Μετά την αύξηση αυτή, οι βασικοί μισθοί των μελών της θα υπολείπονταν εάν υιοθετείτο η πρόταση του Μεσολαβητή. Η εργατική πλευρά επικαλέστηκε ακόμα και την υπουργική απόφαση 49541/2370/17-7-2008, σύμφωνα με την οποία ο εισαγωγικός βασικός μισθός των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή διαμορφώνονται από 1-5-2009 σε 830,44 ευρώ. Ακόμα επικαλέστηκαν την αύξηση των βασικών μισθών των συνοδών και των μαγείρων στην προαναφερθείσα σύμβαση της Κρήτης κατά 84 ευρώ το μήνα. Τέλος, ζήτησε να περιληφθεί στο κείμενο της παρούσας ρύθμισης η διατύπωση της Σ.Σ.Ε. της Κρήτης, σχετικά με το επίδομα σπουδών.
7. Κατά την πιο πάνω συνάντηση, η εργοδοτική πλευρά αντέτεινε, ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δεν μπορεί να προτείνει ποσοστό αύξησης των βασικών μισθών πάνω από 4% και συμπλήρωσε, ότι εάν υπογραφόταν σήμερα η Σ.Σ.Ε. της Κρήτης το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης δε θα υπερέβαινε το 4%. Τέλος, συμφώνησε με το αίτημα της εργατικής πλευράς για την υιοθέτηση της διατύπωσης της Σ.Σ.Ε. της Κρήτης για το επίδομα σπουδών.
Ύστερα από τα παραπάνω, για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.,
Έλαβα υπόψη μου:
1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο μεσολάβησης Μ5/15-1-2009.
2. Τα όσα δαμείφθηκαν στην κοινή συνάντησή μας της 9-3-2009, καθώς και τα έγγραφα που κατέθεσαν τα μέρη.
3. Τον προβλεπόμενο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος προβλέπεται να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρονιάς.
4. Τη Σ.Σ.Ε. των μερών της 8-4-2008 (Πράξη Κατάθεσης 3/10-4-2008), με την οποία χορηγείτο το ποσοστό αύξησης 6% στους βασικούς μισθούς των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση.
5. Την πρόταση του Μεσολαβητή με υπ’ αριθμ. πρωτ. 241/12-2-2009 όπως επίσης και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και ιδιαίτερα τη συμφωνία των μερών για συλλογική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ από 1-1-2009 και ακόμα τη δήλωση της εργοδοτικής πλευράς για αύξηση 10 ευρώ σε κάθε θεσμικό αίτημα της εργατικής πλευράς.
6. Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008 και 2009.
7. Τις συναφείς συλλογικές ρυθμίσεις του Κλάδου.
8. Τη μικρή απόκλιση των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή και αυτών που περιλαμβάνονται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
9. Την αδυναμία των μερών να καταθέσουν στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα του Κλάδου και έτσι οι απόψεις τους να βασίζονται σε αόριστα επιχειρήματα και σε συγκρίσεις με άλλες συλλογικές ρυθμίσεις.
10. Το γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις του Κλάδου αυτού είναι μικρού μεγέθους και έτσι είναι ανέφικτη η ανάπτυξη πρωτοβάθμιων σωματείων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των βασικών μισθών των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση με πρόσθετες συλλογικές ρυθμίσεις.
Μετά από αυτά, η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγοί (πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι), που εργάζονται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Παιδαγωγός, θεωρείται: α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία με οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, παιδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς, κλπ. β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί μέρους παιδαγωγικό έργο. Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος, με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή – καθαριότητα παιδιών και περιποίησή τους γενικά, ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου, κ.λπ.).
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008, σύμφωνα με την από την 8-4-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 5,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2009 αυξάνονται κατά ποσοστό 1% από 1-9-2009.
Άρθρο 3
Επίδομα Σπουδών
(α) Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα πτυχίου 12%. Στους δε πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επίδομα πτυχίου 7%.
(β) Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι απόφοιτοι Σχολών ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΕΕΣ, χορηγείται επίδομα σπουδών σε ποσοστό 6%.
(γ) Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα 14%.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το επίδομα σπουδών υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του.
Άρθρο 4
Θεσμικά θέματα
1. Με σκοπό τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου τους, σε κάθε παιδικό σταθμό οι παιδαγωγοί και οι βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διεύθυνση της επιχείρησης ένα ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγορασθούν με τις αντίστοιχες τιμές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν εργαζόμενοι που εργάζονται στον παιδικό σταθμό, ανέρχεται στο ποσόν των 170 ευρώ ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό που εργάζεται στον παιδικό σταθμό. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουμένως ενημερώσουν εγγράφως τη διεύθυνση του παιδικού σταθμού και να απαιτήσουν την απόδοση σ’ αυτούς του ποσού με βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία ανήκουν στην κυριότητα του παιδικού σταθμού, φυλάσσονται στο χώρο του και δίνονται στους εργαζόμενους ως χρησιδάνειο, με δυνατότητα να τα μελετούν και στο σπίτι.
2. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρηματοδοτούν ετησίως με ποσόν 200 ευρώ κατ’ άτομο την παρακολούθηση σεμιναρίων των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που απασχολούν. Το ποσόν αυτό θα καταβάλλεται από τον εργοδότη απ’ ευθείας στον φορέα που εκτελεί το σεμινάριο, ο δε ενδιαφερόμενος μισθωτός οφείλει να παρακολουθεί δεόντως το σεμινάριο που επέλεξε. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Ο αριθμός των προσώπων που θα δικαιούνται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις ορίζεται ως εξής: Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 4 παιδαγωγούς 1 παιδαγωγός, από 5 έως 7, 2 παιδαγωγοί, από 8 έως 11, 3 παιδαγωγοί, από 12 έως 17, 5 παιδαγωγοί, από 18 έως 25, 6 παιδαγωγοί, από 26 έως 30, 7 παιδαγωγοί και από 31 και πάνω 8 παιδαγωγοί. Η συμμετοχή των μισθωτών που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των παραπάνω σεμιναρίων πρέπει να γίνεται με κυκλική εναλλαγή. Εφόσον κατά το ίδιο έτος εκδηλώσουν στον ίδιο εργοδότη ενδιαφέρον περισσότεροι μισθωτοί από τον αριθμό που αναλογεί σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, η επιλογή των δικαιούχων θα διακανονίζεται με συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και σε περίπτωση αδυναμίας τέτοιου διακανονισμού με μεταξύ τους κλήρωση, παρουσία του εργοδότη. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται εάν οι μισθωτοί παραλείψουν να διευθετήσουν το ζήτημα της επιλογής τους, η παράλειψη δε αυτή θεωρείται ότι εκφράζει την έλλειψη ενδιαφέροντος περισσότερων μισθωτών από τον αριθμό των δικαιούχων κατά την παραπάνω κλίμακα.
Άρθρο 5
Γενική ρύθμιση
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 8-4-2008 Σ.Σ.Ε. και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν  τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 6
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει από 1-1-2009 και είναι μονοετούς διάρκειας.