Π.Δ. 86/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86 ΦΕΚ Α 151/11.9.2023

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης του Ιωάννη από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης του Ιωάννη από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ