Π.Δ. 78/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλαν οι: Βασίλειος Σκουρής του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας, Θεόδωρος Πελαγίδης του Κοσμά από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, Ελένη Δενδρινού του Διονυσίου από τη θέση της Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βασίλειος Στυλιανός Κασκαρέλης του Διονυσίου από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, Αλκιβιάδης Στεφανής του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Χρήστος Κίττας του Νικολάου από τη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου από τη θέση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αναστασία Κοτανίδου του Νικολάου από τη θέση της Υπουργού Υγείας, Παντελής Κάπρος του Γεωργίου από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Χαράλαμπος Λαλούσης του Ανδρέα από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιος Κουμεντάκης του Ιωάννου από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Φίλιππος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Καλλιόπη Σπανού του Γεωργίου από τη θέση της Υπουργού Εσωτερικών, Δανιήλ Εσδράς του Νισήμ από τη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σωκράτης Κάτσικας του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ιωάννης Γκόλιας του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Θεόδωρος Κλιάρης του Ευσταθίου από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γεώργιος Τσακίρης του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου από τη θέση της Υπουργού Τουρισμού και Ευάγγελος Τουρνάς του Εμμανουήλ από τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι:

1. Βασίλειος Σκουρής του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας,

2. Θεόδωρος Πελαγίδης του Κοσμά από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών,

3. Ελένη Δενδρινού του Διονυσίου από τη θέση της Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

4. Βασίλειος Στυλιανός Κασκαρέλης του Διονυσίου από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

5. Αλκιβιάδης Στεφανής του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

6. Χρήστος Κίττας του Νικολάου από τη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου από τη θέση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

8. Αναστασία Κοτανίδου του Νικολάου από τη θέση της Υπουργού Υγείας,

9. Παντελής Κάπρος του Γεωργίου από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

10. Χαράλαμπος Λαλούσης του Ανδρέα από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

11. Γεώργιος Κουμεντάκης του Ιωάννου από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,

12. Φίλιππος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

13. Καλλιόπη Σπανού του Γεωργίου από τη θέση της Υπουργού Εσωτερικών,

14. Δανιήλ Εσδράς του Νισήμ από τη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

15. Σωκράτης Κάτσικας του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

16. Ιωάννης Γκόλιας του Κωνσταντίνου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

17. Θεόδωρος Κλιάρης του Ευσταθίου από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

18. Γεώργιος Τσακίρης του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

19. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου από τη θέση της Υπουργού Τουρισμού,

20. Ευάγγελος Τουρνάς του Εμμανουήλ από τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ