Π.Δ. 75/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75

Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού, Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Συντάγματος.

2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ