Π.Δ. 74/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74 ΦΕΚ Α΄179/1.10.2021

Κήρυξη της λήξης των εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 1 του άρθρου 40 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του Συντάγματος και 2. της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού της Βουλής, με πρόταση του Πρωθυπουργού, κηρύσσουμε:

Τη λήξη των εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΗ’ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας την Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου 2021.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την ανακοίνωσή του στη Βουλή.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ