Π.Δ. 70/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70

Κήρυξη της λήξης των εργασιών της Γ΄ Συνόδου  της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παρ. 1 του άρθρου 40 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του Συντάγματος και 2. της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού της Βουλής. Με πρόταση του Πρωθυπουργού, κηρύσσουμε:

Τη λήξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την ανακοίνωσή του στη Βουλή.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός