Π.Δ. 70/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70

Διορισμός Υπουργών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 81 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Βασίλειο Σκουρή του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Επικρατείας,

2. Θεόδωρο Πελαγίδη του Κοσμά στη θέση του Υπουργού Οικονομικών,

3. Ελένη Λουρή του Διονυσίου στη θέση της Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

4. Βασίλειο Κασκαρέλη του Διονυσίου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

5. Αλκιβιάδη Στεφανή του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

6. Χρήστο Κίττα του Νικολάου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

7. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου στη θέση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

8. Αναστασία Κοτανίδου του Νικολάου στη θέση της Υπουργού Υγείας,

9. Παντελή Κάπρο του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

10. Χαράλαμπο Λαλούση του Ανδρέα στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

11. Γεώργιο Κουμεντάκη του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,

12. Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

13. Καλλιόπη Σπανού του Γεωργίου στη θέση της Υπουργού Εσωτερικών,

14. Δανιήλ Εσδρά του Νισήμ στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

15. Σωκράτη Κάτσικα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

16. Ιωάννη Γκόλια του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

17. Θεόδωρο Κλιάρη του Ευσταθίου στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

18. Γεώργιο Τσακίρη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

19. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου στη θέση της Υπουργού Τουρισμού,

20. Ευάγγελο Τουρνά του Εμμανουήλ στη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ