Π.Δ. 67/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67 ΦΕΚ Α 154/31.8.20021

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι: Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Βασίλειος Κικίλιας του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Υγείας, Θεοχάρης Θεοχάρης του Αθανασίου από τη θέση του Υπουργού Τουρισμού, Βασίλειος Κοντοζαμάνης του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Γεώργιος Ζαββός του Σπυρίδωνα από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνος Βλάσης του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αλκιβιάδης Στεφανής του Παναγιώτη από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης του Αχιλλέα από τη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Φωτεινή Αραμπατζή του Αθανασίου από τη θέση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι:

1. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

2. Βασίλειος Κικίλιας του Παναγιώτη από τη θέση του Υπουργού Υγείας,

3. Θεοχάρης Θεοχάρης του Αθανασίου από τη θέση του Υπουργού Τουρισμού,

4. Βασίλειος Κοντοζαμάνης του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

5. Γεώργιος Ζαββός του Σπυρίδωνα από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών,

6. Κωνσταντίνος Βλάσης του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών,

7. Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,

8. Αλκιβιάδης Στεφανής του Παναγιώτη από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,

9. Ιωάννης Κεφαλογιάννης του Αχιλλέα από τη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και

10. Φωτεινή Αραμπατζή του Αθανασίου από τη θέση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ